MITÄ TEEMME

MUN-GO SUOMENPELASTUSPROJEKTI OHJELMA – AJAMME VAIN SELLAISIA ASIOITA, JOTKA YHDISTÄVÄT IHMISIÄ.
Eli ovat kaikille hyväksi (perusteltava aina hyvin)
ja jotka kaikki hyväksyvät (vähintään suuri enemmistö)

ESIMERKKEJÄ:

IHMISET
– Levitämme tietoa Suomeen kohdistuvista uhista
– Opetamme itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun
– Kannustamme ihmisiä ottamaan asioista selvää laajoista lähteistä
– Aktivoimme ihmisiä puolustamaan omia etujaan
– Yritämme yhdistää eri kansanosat toimimaan yhteistyössä yhteisen tavoitteen eteen
– Motivoimme epäitsekkääseen Suomenpelastustoimintaan

MEDIA
– Enemmän tutkivaa journalismia
– Enemmän kansaa toimintaan kannustavaa uutisointia, vähemmän lamauttavaa viihdettä ja disinformaatiota
– Hajautetumpi uutistuotanto (STT-monopolille aito kilpailija tai STT:n lähteet laajempaa ja myös muualta kuin suurimmista korporaatiomedioista)
– Vaihtoehtomediat laadukkaammiksi (parempi lähdekritiikki, journalismikoulutusta, rahoitusta)
– Valtamedian sisällön vääristäminen ja sensurointi mainostajien miellyttämiseksi kiellettävä tai tehtävä läpinäkyväksi

POLITIIKKA
EDISTÄMME SITÄ, ETTÄ PÄÄTÖKSIÄ TEHDÄÄN ENTISTÄ ENEMMÄN KOKO KANSAN HYVÄKSI

– Päätösten pitää perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon
– Päättäjien pitää ajaa kansan etua (ei liikaa omaa uraa ajatellen tai rahoittajien etua)
– Päättäjien pitää olla mahdollisimman hyviä (yhteistyökykyisiä, asiantuntevia, vastuuntuntoisia, ahkeria, rehellisiä)
– Kaikenlainen korruptio pitää poistaa (Hyvä Veli -verkostot läpinäkyviksi, korruption eri muodoista keskustelua)
– Kansaa osallistavaa politiikkaa pitää suosia
– Pitkäjänteistä toimintaa (Ei seuraavia vaaleja ajatellen)
– Tulevaisuutta ennakoiden (Ei saa ajatella vain nykytilannetta)
– Rakenteita korjaten (ei vain nykyoireita lievittäen)
– Turhaa byrokratiaa vähemmän