SUOMEN SELVIYTYMISKEINOT

MUN-GON ALAPROJEKTI SUOMEN HYVÄKSI

 

MUN-GON ITSENÄINEN ALAPROJEKTI SUOMEN HYVÄKSI

Vaikka globaalit uhat ovat joka valtiolle suhteellisen samanlaiset, selviytymismahdollisuuksissa on eroja sijainnin, talouden tilan, väestön, valtiosuhteiden, luonnonvarojen ym tekijöiden takia.

Seuraavassa MUN-GON EHDOTUKSIA SUOMEN SELVIYTYMISKEINOIKSI MAAILMAN UHKIA VASTAAN:

- UHKIEN EHKÄISY
on tietenkin tärkeintä esim. perustamalla maailmanlaajuinen joukkoliike, jolloin korruptiovapaassa maailmassa kaikki uhat voitaisiin ratkaista kansainvälisillä sopimuksilla. Myös suomalaisten poliitikkojen pitää laittaa arvovaltansa peliin ja vaatia rohkeasti ja päättäväisesti uhkien käsittelyä ja ratkaisua kansainvälisillä politiikan areenoilla ja eliitin kokouksissa.

- OMA TILANNE MAHDOLLISIMMAN HYVÄKSI
ennen maailmanlaajuista romahdusta. Mitä parempi taloudellinen tilanne, työllisyys, yhteiskunnan yhtenäisyys ja toimivuus, sitä paremmin kestämme romahdusta. Talous- ja rahajärjestelmä kuntoon/uusiksi, lainat maksuun, veroparatiiseista rahat käyttöön lupaamalla armahdusta, tuloerot reiluiksi, rikkaiden osallistuminen täysin voimin, osa-aikaistamalla oikeaa työtä jokaiselle, tuetaan yrittämistä ja hyviä ideoita, politiikkaa koko kansan hyväksi, media avoimeksi. Näillä keinoilla voimme välttää sisällissodan. Koko kansan herättäminen tositilanteeseen ja talkoohengen löytäminen yhteisen maamme pelastamiseksi.

- OMAVARAISUUS
kaikkien yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeiden asioiden suhteen. Esimerkkeinä öljy, sähkö, liikenne, raaka-aineet, vesi, internet, ruoka… Sähköauton ja aurinkovoiman kehitykseen satsattava, oman ruokatuotannon kasvattaminen, jokaisen kansalaisen reilusti osallistavien työmarkkinoiden synnyttäminen, elintärkeiden alojen yksityistämisten kieltäminen lailla.

- HYVÄT SUHTEET
mahdollisimman moneen maahan kaupankäynnin varmistamiseksi ja välttääksemme joutumisemme suurvaltojen välisiin sotiin. Liittoutuminen vähintään Pohjoismaiden kanssa huoltovarmuuden, raaka-aineiden ja lisävoiman takaamiseksi.

- AIDOSTI VAHVAT PUOLUSTUSVOIMAT
Armeijan täytyy olla vahva ja toimiva nykyaikaiseen sodankäyntiin. Päätökset pois poliitikoilta asiansa osaaville sotilaille. Keskustelussa Suomen sotilaspoliittisesta linjasta on pidetty yllä vain kahta vaihtoehtoa, nykyistä tilaa tai NATOOn liittymistä. Puolueettomana ilman uskottavaa puolustusta olemme Venäjän kehityksen armoilla, kun taas NATO-maana on suuri riski, että USA käyttää meitä uhrattavana pelinappulana sodassa Venäjää vastaan. Joten suo siellä, vetelä täällä. Onneksi on olemassa myös muita vaihtoehtoja ja näistä kaikista tarvittaisiin avointa puolueetonta keskustelua. Mitään vaihtoehtoa ei voi sulkea pois silloin, kun kyse on selviytymisestä.

- LUONNON TUHOILTA SUOJAUTUMINEN
Suomi on syrjässä säiden ääri-ilmiöiltä eikä ilmaston lämpeneminenkään ole suurin ongelma. Öljyn ja muiden raaka-aineiden loppuminen sekä luonnon saastuminen ja ekosysteemien tuhoutuminen koskee meitäkin. Valtion pitää koota laaja luonnontieteilijöiden ryhmä tutkimaan selviytymiskeinojamme luonnon uhkia vastaan.

- MITÄ MUUTA?
Perehdy aiheeseen ja anna ehdotuksia!

 

Koska jokaisessa huonossa asiassa on myös hyvä puoli,
VAKAVA MAAILMANTILANNE TARJOAA SUOMELLE MYÖS MAHDOLLISUUKSIA:

MARKKINAJOHTAJAKSI UUSILLA ALOILLA

– Jos olemme ensimmäisenä kehittämässä ja tuottamassa kestävään ja kehitykseen ja uudenlaiseen maailmantilaan soveltuvia tuotteita, pääsemme myös markkinajohtajaksi kyseisillä aloilla muiden maiden herätessä todellisuuteen, jolloin kysyntää räjähtää.

TALOUDELLISTA ETUA

– Maa joka saa talousjärjestelmänsä toimimaan, saa etulyöntiaseman muihin verrattuna

REHTI KILPAILU HYÖDYTTÄÄ SUOMEA

– Kansainvälisillä sopimuksilla tuotteille voitaisiin määrätä sitä suuremmat lisämaksut, mitä vähemmän niiden tuotannossa on kiinnitetty huomiota ihmisoikeuksiin ja luontoon. Tämä antaisi Suomelle aidon mahdollisuuden pärjätä kansainvälisessä kaupassa.

VAIKUTUSVALTAA MAAILMANPOLITIIKASSA

– Kun Suomi tuo ensimmäisenä maana julki maailman vakavat uhat, uskottavuutemme ja vaikutusvaltamme koko maailman silmissä kasvaa. Tämä arvonnousu auttaa myös tuleviin päätöksiin vaikuttaessa, koska kaikki tietävät, että Suomen linja on kulloisessakin asiassa ihmisten puolella eikä rahan puolella.

YHDISTYNYT KANSA

– Kansakunnan yhtenäistyminen ja parempi henkinen ilmapiiri ei ole mikään pieni asia. Vaikeudet voivat joskus oikeasti kääntyä voitoksi. Nämä ovat sellaisia asioita, mitä ei saa rahallakaan.

TURVALLISEMPI ASEMA

– Itsenäisyyden, uskottavan puolustuksen ja omavaraisuuden saavuttaminen antaisi huomattavasti itseluottamusta, jolloin Suomi ei enää olisi kansainvälisen politiikan heittopussi ja nettomaksaja.

ITSETUNNON NOUSU

– Kansallinen itsetunto paranee, kun huomaamme mihin kaikkeen pystymme tositilanteessa. Jopa ns. ”Pleikkari-sukupolvi” tajuaa, että meistä on vaikka mihin ja suomalainen sisu elää meissä jokaisessa. Tämä johtaa uusiin merkittäviin yrityksiin ja loistaviin työntekijöiden suorituksiin.

KAIKKI MUKAAN VAIKUTTAMAAN

– Politiikan korruption poistuessa ihmiset osallistuvat ihan erillä lailla yhteisten asioiden parantamiseen ja Suomen tilanne paranee kaikilla elämän aloilla.

…JA LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA LÖYTYY VAIKKA MILLÄ MITALLA!
Joten ei kun toimimaan! :)